Bài thi xổ số tứ xuyên địa phương truy vấn trực tuyến, sichuan chongqing thể thao xổ số giải thưởng địa phương truy vấn trực tuyến: dễ dàng truy vấn thông tin

sichuan chongqing thể thao xổ số giải thưởng địa phương truy vấn trực tuyến: dễ dàng truy vấn thông tin

Giải xổ số tứ xuyên là một loại màu được yêu thích của người dân, cung cấp một số tiền thưởng phong phú cho người thắng cuộc. Nếu bạn mua xổ số xổ số lớn ở tỉnh tứ xuyên, và muốn truy vấn thông tin giải thưởng, bạn có thể truy cập vào địa phương giải thưởng xổ số xổ số thể thao sichuan truy vấn trực tuyến, dễ dàng nhận được xác định vị trí.

Bước truy vấn

Để truy vấn thông tin xổ số xổ số thể thao sichuan, hãy làm theo các bước sau đây:

1. truy cập vào trang web chính thức: đi đến trang web chính thức của thể thao sichuan.

2. chọn trao đổi thông tin : nhấp vào tùy chọn trao đổi thông tin trong thanh định hướng trang web

3. chọn xổ số lớn : trong trang truy vấn giải xổ số, hãy chọn màu xổ số lớn

4. nhập thông tin liên quan: nhập số xổ số, ngày phát hành và captcha theo lời nhắc

5. kết quả truy vấn: bấm vào nút truy vấn để nhận được địa điểm và thông tin liên lạc

Địa điểm trao đổi

Sau khi tìm thấy địa điểm trao giải, bạn có thể đi đến địa điểm được chỉ định để trao đổi. Giải thưởng xổ số xổ số sichuan thể thao chủ yếu có các loại sau:

Cửa hàng thể thao: hầu hết các cửa hàng thể thao có thể trao đổi các giải thưởng

Địa điểm ngân hàng được chỉ định: một số địa điểm ngân hàng cũng cung cấp các dịch vụ trao đổi giải thưởng

Trung tâm trao đổi giải thưởng tỉnh: ở thành phố chengdu, chịu trách nhiệm trả tiền thưởng lớn

Lưu ý

Khi trao giải, hãy chú ý đến những điều sau:

Hiệu lực: hiệu lực của xổ số xổ số lớn là 60 ngày

Mang theo các tài liệu hợp lệ: khi trao đổi các thẻ id hoặc các tài liệu hợp lệ khác

Vé đổi chác: vé đổi chác cần phải được cung cấp, bản SAO hoặc hình ảnh không hợp lệ\nKiểm tra thông tin: hãy kiểm tra kỹ số xổ số và số tiền thưởng trước khi thi

Đóng thuế theo quy định: người thắng cuộc phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước