Chơi xổ số trực tuyến không phải là để rút tiền, chơi xổ số trực tuyến không phải là để rút tiền

chơi xổ số trực tuyến không phải là để rút tiền

Dịch vụ khách hàng chính thức

Trong trường hợp này, lần đầu tiên liên hệ với các dịch vụ khách hàng chính thức của nền tảng, phản ánh các vấn đề rút tiền. Dịch vụ khách hàng có thể yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, hồ sơ rút tiền và các bằng chứng liên quan, chi tiết. Nếu khách hàng sẽ được xử lý sau khi kiểm tra, bạn có thể kiên nhẫn chờ đợi kết quả.

Xem các quy tắc

Báo cáo bảo vệ\nNếu không thể giải quyết vấn đề thông qua các phương tiện trên, bạn có thể báo cáo quyền lợi cho các cơ quan có liên quan. Chẳng hạn, báo cáo tội phạm cho cơ quan công an địa phương, hay đơn khiếu nại cho hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng, cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ.